Alternativ for gjenoppretting | Henriksson On Yle: «Jeg skal til EU-parlamentet som representant for Rkp og ikke som representant for regjeringen»

Rkp sin Formann, kunnskapsminister Anna-Maja Henriksson (Rkp) sa i Yles A-samtale onsdag kveld at han vil fremme biologisk mangfold i EU-parlamentet.

«Nå snakker vi om EU-valget. Jeg går til EU-parlamentet som en representant for Rkp og ikke som en representant for regjeringen», sa Henriksson på spørsmål om restaureringsforordningen fortsatt bør presses frem i EU.

Leverandør Sakari Sirkkanen ba Henriksson utdype om han er uenig med sin regjering om restaureringsforskriften.

«Jeg tror at jeg som Rkps representant i EU-parlamentet ville jobbe for at vi skal ha et godt mangfold».

Henriksson er kandidat i Europa-valget og han forlater formannskapet i partiet i juni.

Henriksson understreket i programmet at Rkp MEP Nils Torvalds gjorde mye arbeid for å gjøre restaureringsforskriften bedre for Finland.

Den finske regjeringen bestemte seg til slutt for å motsette seg forordningen, selv om det ble gjort endringer i den opprinnelige versjonen. I mars blokkerte et knapt flertall av EUs medlemsland vedtakelsen av forordningen. Finlands positive posisjon ville vært nok til å godkjenne forordningen.

Til syvende og sist har ikke innstillingen blitt gravd opp ennå. Denne uken publiserte miljøministrene i de 11 EU-landene et brev der de oppfordrer sine kolleger som er imot forordningen om å akseptere forordningen i juni, når miljørådet bestående av ministrene i medlemslandene møtes.

VED RESTORE målet er å bringe naturen til en naturlig tilstand eller nær den. I henhold til restaureringsforskriften skal restaureringstiltak gjennomføres på minst 20 prosent av land- og havområdene i EU-regionen innen 2030.

I bakgrunnen er det bekymring for forringelse av biologisk mangfold og tap av arter.

Motstanderne av forslaget mener at EU griper uforholdsmessig inn i Finlands skogpolitikk. Ifølge forsvarerne er dette riktig, fordi det handler om unionens felles klima- og miljøpolitikk.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...