Cannabishandlere i Pattaya holder seg rolige og optimistiske under trusselen om omklassifisering

Et mangfoldig utvalg av cannabisstammer vises fremtredende i en cannabisbutikk i Pattaya, Thailand. Operatører forblir rolige og optimistiske til tross for den truende trusselen om omklassifisering, noe som kan påvirke bransjens regelverk og markedsdynamikk.

PATTAYA, Thailand – Fremtiden til cannabisindustrien i Thailand har fanget offentlig oppmerksomhet da statsminister Srettha Thavisin innkalte til et møte på høyt nivå med sentrale ministre for å diskutere den potensielle omklassifiseringen av cannabis.

Statsminister Thavisin, sammen med visestatsminister Anutin Charnvirakul, folkehelseminister Somsak Thepsuthin og justisminister Pol. Oberst Thavee Sodsong, blant andre, kom sammen for å vurdere reklassifisering av cannabis som et kategori 5-narkotikum. Denne omklassifiseringen tar sikte på å begrense cannabisbruk utelukkende til medisinske og helsemessige formål, med fokus på å forbedre avhengighetsbehandlingens effektivitet.

Den foreslåtte omklassifiseringen kan få store konsekvenser for virksomheter som opererer i cannabissektoren i Pattaya, et stort turist- og økonomisk senter. Mr. Wara, en lisensiert cannabisbutikkeier, uttrykte bekymring for den potensielle omklassifiseringen, og la merke til at flertallet av klientellet hans er utenlandske statsborgere som kjøper cannabis for rekreasjonsformål i stedet for medisinsk behandling.

Han oppfordret andre bedriftseiere til ikke å få panikk for tidlig, og understreket diskusjonens pågående karakter. Han erkjente imidlertid sannsynligheten for strengere reguleringer, inkludert kravet om spesialiserte farmasøyter og medisinske resepter for kjøpere.

Til tross for usikkerheten, er Wara fortsatt optimistisk med tanke på at regjeringen finner en balansert løsning som anerkjenner den økonomiske verdien av cannabisindustrien. Han understreket viktigheten av å følge myndighetenes forskrifter, spesielt når det gjelder salg til sårbare grupper som mindreårige, studenter og gravide kvinner, som et middel for å sikre industriens bærekraft og vekst.

Den potensielle omklassifiseringen av cannabis i Thailand reflekterer utviklende holdninger til planten og bruken av den. Mens diskusjonene fortsetter, følger interessenter i cannabisindustrien nøye utviklingen og forbereder seg på potensielle reguleringsendringer som kan omforme landskapet i sektoren.


Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...