Detaljer om HS | Orpo prøver å snakke partier på siden av den kritiserte «konverteringsloven» – Direktesending klokken 13:45.

Statsminister Petteri Orpo (kok) forteller i dag stortingsgruppene om de siste krumspringene i den såkalte østgrensekonverteringsloven, som har vært under utarbeidelse lenge i Innenriksdepartementet.

Det forteller flere uavhengige kilder til HS om.

Orpo prøver igjen å få så mange parlamentsmedlemmer og stortingsgrupper som mulig til å støtte konverteringsloven.

Statsministeren vil snakke om diskusjonene om konverteringsloven rundt klokken 13.45. HS viser direktesendingen av Ilta-Sanomies ISTV.

Hvis loven noen gang går til parlamentet, krever den fem sjettedels flertall av parlamentet som en hasteunntakslov, det vil si at regjeringspartienes stemmer ikke er nok for dens vedtak. Blant annet Venstre Allianse har kritisert lovforslaget.

Foreldreløs det er fortsatt ikke noe klart regjeringsforslag som skal legges frem for parlamentet.

Ifølge HS opplysninger ble det på nytt forsøkt å få den såkalte omgjøringsloven klar til torsdagens regjeringsrådssesjon, men ifølge flere kilder er loven fortsatt ikke klar til å tas med til regjeringen for avgjørelse.

Denne uken har lovforslaget vært til behandling av justiskansleren, som fører tilsyn med lovligheten av regjeringens handlinger. Ifølge HS sine opplysninger har justisministeren i løpet av uken fremmet endringer i lovforslaget.

Fra høyre kalt det er en lov for å bekjempe instrumentalisert innvandring.

Loven haster, for den ønskes snarest tre i kraft allerede før Stortingets sommerferie.

Regjeringen er redd for at når været blir bedre, vil Russland tillate asylsøkere til landegrensen for å skape forvirring i Finland. For nå dette har ikke skjeddselv om snøen har smeltet fra de sørlige delene av grensen.

Lov ville være en unntakslov, som tar sikte på å hindre innreise av asylsøkere allerede ved grensen og samtidig begrense mottaket av søknader betydelig.

Det har vært svært vanskelig å skrive loven på en slik måte at den ikke åpenbart strider mot grunnloven, flere andre finske lover og internasjonale menneskerettighetstraktater.

Lovutkastet fikk mye kritikk under meningsrunden også pga i forslaget, grensevaktenes juridiske posisjonen var uklar. I løpet av våren har grensevaktenes plikter og ansvar blitt avklart i lovforslaget.

Tjenestemenn fra grensevakten kritiserte i uttalelsesrunden i sin uttalelse om at lovforslaget ville drive grensevaktene til å handle i strid med deres offisielle plikter.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...