Estland | Estlands forsvarsminister: Russlands irrasjonelle angrep på NATO kan ikke utelukkes

russisk hæren er knyttet til krigen i Ukraina, men Russland tester hele tiden NATO med hybrid- og cyberangrep, sa den estiske forsvarsministeren Hanno Pevkur for HS onsdag i Helsinki.

Det har nylig vært spekulasjoner om et mulig angrep fra Russland mot et NATO-land. Estisk utenlandsk etterretning anslag i årboka hans, at Russland forbereder seg på en konflikt med NATO dette tiåret. Pevkur har snakket i 3–5 år.

Definisjonen er basert på en beregning som tar hensyn til mulighetene for Russlands militærindustri og Russlands behov for å gjennomføre planen.

«Det er en matematisk beregnet tid. Dette betyr ikke at Russland, irrasjonelt sett fra vårt ståsted, kan være klar til å gjennomføre et angrep tidligere, slik vi så i tilfellet med Ukraina», sier Pevkur.

Derfor synes han ikke det er rimelig å definere konkrete år med trussel, men å fokusere på å forbedre forsvarsevnen.

«Det er viktig å forstå at vi ikke har ekstra tid.»

Finland og Estland fikk en felles påminnelse om hybridfugler i fjor høst, da gassrørledningen Balticconnector og kommunikasjonskabelen som forbinder landene gikk i stykker. Saken etterforskes av et felles etterforskningsteam av Finland og Estland. Den mistenkte er det kinesiske lasteskipet Newnew Polar Bear.

Forskerne har besøkt Kina og kommet i kontakt med myndighetene og det mistenkte kinesiske skipet, sier Pevkur.

Problemet i etterforskningen er kinesiske myndigheters ulike tilnærming til saken.

«Kina ønsker å se på det fra et synspunkt om sjøsikkerhet, mens vi har startet en kriminell etterforskning.»

estisk 20 år har gått siden dagen for tilslutning til NATO på tirsdag. Torsdag er det Finlands ettårsjubileum i NATO. Pevkur besøkte Finland og møtte forsvarsministeren Antti Häkkänen (kok) mellom merkedager på onsdag. Imidlertid ble det ikke hevet noen skåler.

– I dag har vi snakket om arbeidssaker, sier Pevkur.

Temaet var blant annet sjøsikkerhet og hva slags felles initiativ Finland og Estland kunne ta i den internasjonale maritime organisasjonen IMO.

Pevkur inviterte også Finland til å bli med i IT-alliansen for å støtte Ukraina, som samler midler, mennesker og teknologi til Ukrainas cyberforsvar.

«Hvis det er politisk vilje, er det en måte å hjelpe,» sier han.

I likhet med Tsjekkia har Estland undersøkt land utenfor EU hvor ammunisjon kan kjøpes fra dersom det fantes finansiering. Forsvarsministrene diskuterte også dette.

«Nå er det viktig at de allierte finner midler til ammunisjon.»

Leksjoner 20 års erfaring fra forsvarsministeren i Estland er ikke nok. Han husker hvordan Finland har trent mange estiske offiserer. Estland etablerte en gang en reserve- og militærtjenestehær under påvirkning av Finland.

Nå tilsvarer Estlands styrke under krigen, rundt 42.000 soldater, omtrent Finlands 280.000 i forhold til folketallet.

De samme prinsippene gjelder i NATO som i andre internasjonale organisasjoner, som EU eller FN, sier Pevkur.

Svaret gjenspeiler esternes pragmatiske holdning til NATO.

«Utfordringen er hvordan man fyller alle stillingene. Det trengs gode offiserer både hjemme og i NATO.»

Finland Ifølge Pevkur har hovedendringen i løpet av NATO-året vært tilrettelegging for informasjonsutveksling, når restriksjonene er fjernet. I fremtiden vil medlemskapet i Finland og Sverige også endre forsvarsplaner og tilhørende logistikk.

«Estland har for eksempel ikke behov for å be Finland om jagerfly.»

Fra estisk synspunkt øker ikke bevegelsen av tropper fra en russisk grensestat til en annen forsvarsevnen.

– Det er i Estlands interesse å bringe nye tropper lenger vest og sør til regionen, ikke omfordele enhetene som allerede finnes i regionen, sier Pevkur.

«NATOs grenseland er vokterne av inngangsdøren.»

NATO har endret seg mer på to år enn på 20. Pevkur sammenligner betydningen av holdningsendringen i NATO med Finlands inntreden i NATO. En grunnleggende endring skjedde på toppmøtet mellom NATO-ledere i Madrid i 2022, da militæralliansen definerte Russland som hovedtrusselen.

estisk ved hovedinngangen til ambassaden i Kaivopuisto er hvite søyler omgitt av blå-gule bånd i fargen på det ukrainske flagget.

År før Russlands store angrep advarte Estland høyere om den russiske trusselen. Estland har de siste årene profilert seg med en rekke initiativer for å støtte Ukraina. Mye har endret seg siden slutten av 2021, da Estland offentlig presset Tyskland og Finland til å gi tillatelse til å eksportere haubitser til Ukraina.

Ifølge Pevkur har målene blitt realisert, om enn saktere enn Estland hadde håpet.

Estland har blitt kjent i EU på grunn av initiativet forsyner Ukraina med én million artillerigranater per år og tar i fellesskap på seg en felles gjeld på én milliard.

– Innen utgangen av dette året vil Ukraina motta 1,1 millioner runder med ammunisjon, sier Pevkur.

I tillegg har Estland besluttet å investere 0,25 prosent av bruttonasjonalproduktet i forsvaret av Ukraina. Den har foreslått en modell i Ramstein-gruppen, som samler statene som støtter Ukraina. På denne måten ville Ukraina akkumulere 120 milliarder euro i væpnet støtte per år.

Forslaget er inkludert i det estiske forsvarsdepartementet på slutten av fjoråret

for publisering

som foreslår en militær strategi for å sikre seier for Ukraina.

Pevkur takk Finland, Norge og Hollands langsiktige planer om å støtte Ukraina.

«I fjor oppfylte 11 land forpliktelsen i NATO til å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet sitt på forsvar. På slutten av dette året vil det være 18 eller 19 stater.»

Forsvarsindustrien i Europa har også akselerert.

«For et år siden var den europeiske forsvarsindustrien i stand til å produsere rundt 400 000 stykker 155 kaliber artilleriammunisjon. I år vil de produsere nesten en million flere kuler», sier Pevkur.

«Selvfølgelig vil vi at bistanden skal nå Ukraina raskere.»

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...