Fremtidig retning for ASEAN-USA-samarbeidet som omfattende strategiske partnere-diskusjoner

HEMrs.Eksiri Pintaruchi, fast utenriksminister og ASEAN senioroffisiell – Thailand, deltok på den 36. ASEAN-US-dialogen i Washington, DC, for å diskutere den fremtidige retningen for ASEAN-USA-samarbeidet som omfattende strategiske partnere 23.-24. mai 2024.

HEMrs.Eksiri Pintaruchi, fast utenriksminister og ASEAN senioroffisiell – Thailand, deltok på den 36. ASEAN-US-dialogen i Washington, DC, for å diskutere den fremtidige retningen for ASEAN-USA-samarbeidet som omfattende strategiske partnere 23.-24. mai 2024.

På møtet fremhevet Thailand prioriterte områder for ASEAN-USA-samarbeidet som vil gi fordeler for menneskers levebrød, samt velstand til regionen på områder som (1) digital tilkobling (2) bærekraftig utvikling (3) regional helseresistens å forebygge, forutsi, oppdage og svare på helsetrusler i regionen, inkludert støtte for å bekjempe grenseoverskridende dis i regionen.

Når det gjelder regionale og globale spørsmål, gjentok Thailand ASEANs felles mål om å se et fredelig og stabilt Myanmar og ønsker å se sunne forhold mellom stormaktene. Når det gjelder konflikten i Midtøsten, uttrykte Thailand sin sterke appell til alle berørte sider om å arbeide for et øyeblikkelig opphør av den onde sirkelen av vold og fiendtligheter, og sitt sterke krav om umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av alle gjenværende gisler, inkludert de 6. gjenværende thailandske statsborgere i Gaza. (MFA)


Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...