Grensekontroll | Vernepliktsloven endres: Reservister kan beordres til grensen hvis Russland ruller inn migranter

Finland det gjøres en grunnleggende endring i vernepliktsloven: I fremtiden kan reservister settes inn på grensen for å hjelpe, dersom grensesikkerheten er blitt så alvorlig kompromittert at styrkene til profesjonelle grensevakter er utilstrekkelige.

I praksis vil dette skje ved å sette reservister til oppfriskningsøvelser ved grensen. Det ville imidlertid ikke handlet om en øvelse, men om å støtte grensekontroll i en akutt reell situasjon.

En slik situasjon kan for eksempel være en russisk påvirkningsaksjon, hvor Russland organiserer mange migranter til østgrensen. En ny pandemi kan også føre til et lignende behov. Anmodningen om lovendring kom fra Grensevakten.

Reservister ville få lov til å bruke makt under tilsyn av vanlig personell, men de ville ikke ha våpen til rådighet.

Tildeling til grenseoppgaver kan også skje med svært kort varsel. Terskelen for å gi dispensasjon vil være høy.

Lovendringen gjelder kun for rundt én prosent av reservistene. Kun reservister som har fullført vernepliktig tjeneste ved Grensevakten kan settes til grensen.

Du havner i reserven under Grensevakten dersom du har fullført vernepliktig tjeneste i Onttola, Immola, Ivalo eller i kystvaktlinjen til Kystbrigaden. Styrken til de finske grensestyrkene er litt over 10 000 mennesker, og tre fjerdedeler av dem er reservister. Det er potensielt tusenvis av personer som omfattes av loven.

Lovforslaget er raskt utarbeidet. Den gikk ut for kommentarer i dag, onsdag, og vi ønsker den i Stortinget før sommerferien.

Forsvarsminister Antti Häkkänen (kok) forklarte bakgrunnen for lovendringen til media i lokalene til Forsvarsdepartementet i Kaartinkaupunki, Helsingfors, onsdag morgen.

I følge Häkkänen er essensen av lovendringen at det nå skapes et nytt grunnlag for å bestille repetisjonsøvelser, det vil si å opprettholde grensesikkerheten.

Grensevakten og regjeringen mener det er behov for et nytt grunnlag, fordi Russland har vist vilje til å prøve operasjoner som ikke kan regnes som militære operasjoner, men som likevel belaster myndighetene ved grensen mye.

Målet med loven er å sørge for at håndparene på Finlands lange grense ikke under noen omstendigheter skulle gå tom.

«Hvis vi ikke klarer å sikre situasjonen på hele østgrensen med styrken til vår sterke faste stab, brukes denne metoden også i slike situasjoner,» sa Häkkänen.

Ifølge Häkkänen er tanken at reservister fokuserer på støtteaktiviteter og ikke på de vanskeligste og farligste oppgavene.

«Reservister kan bli bedt om å håndtere lettere oppgaver, som logistikk og tilsyn, slik at vanlige ansatte kan fokusere på tøffere ansvar.»

Regningen utkastet sier at en vernepliktig person kan måtte bruke makt når han utfører oppgaver etter grensevaktloven «under direkte veiledning og tilsyn av en grensevakt».

Reservister ville ikke bære våpen. «Oppgavene skal som regel ikke være slik at det i det hele tatt vil være behov for skytevåpen», heter det i utkastet.

Andre maktmidler kan komme på tale. «En grensevakt vil kunne gi en utdannet vernepliktig fullmakt til å bruke, ved riktig bruk, et mildere maktmiddel enn skytevåpen, for eksempel i situasjoner der den tiltaksutsatte truer med vold i en situasjon ledet av en grensevakt», skriver utkastet. klargjør.

Dette kan for eksempel bety pepperspray, en teleskopstav eller håndjern.

Gjenta invitasjonen reservister i alle aldre kunne komme til grensen, da den øvre aldersgrensen ikke er definert i lovutkastet.

I praksis vil invitasjonen mest sannsynlig gå til personer som allerede har fått opplæring for nødvendige oppgaver under vernepliktig tjeneste og som har fersk opplæring i bakgrunnen.

Å bruke loven ville kreve en påtakelig og berettiget trussel ved grensen. Beslutningen om å bruke loven ville bli tatt av republikkens president basert på ministerens forslag.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...