HS-intervju | Estlands president Karis: «Det er ingen baltisk eller nordisk forsvarssone, det er NATO»

estisk president Alar Karis gratulerte Alexander Stubbia på finsk på valgnatten, så snart Yle hadde publisert sin resultatberegning på meldingstjenesten X, det vil si tidligere Twitter:

«Tvilling til tvilling – gratulerer president @alexstubb!

Ordtaket om at Estland og Finland er som tvillinger tilhører deg. Vi er tettere sammen enn noen gang før, sammen i alle fagforeningene som opprettholder trivselen og sikkerheten i regionen vår.»

Gratulasjonsteksten viste til et intervju med Stubb, daværende utenriksminister Postbud– magasin i 2010:

«Vi er brodernasjoner. Vårt forhold er unikt. Vi er som to bær, som tvillinger, sa Stubb.

Stubbs tvillingtale høres kanskje litt overdrevet ut for finner som er orientert mot de nordiske landene, men den appellerer til mange estere.

President Karis kommer til Finland på tirsdag for et todagers besøk. Han snakker Martti Ahtisaaren på minneseminaret i Jyväskylä. Onsdag skal han spise lunsj med presidenten Sauli Niinistön med.

Håpet var også det første møtet med Finlands fremtidige president.

Karis, som flyttet fra universitetsverdenen til president, har ikke møtt Stubb, men vet om dette gjennom publisitet.

«En veldig karismatisk person, som representanten for en liten stat må være», sier Karis i det estiske presidentpalasset mandag under sitt besøk i Finland.

Når Finland er nå også med i NATO, samarbeidet øker på mange områder, anslår Karis.

Han berømmer hvordan Finland har bygget et sterkt nasjonalt forsvar og tatt vare på befolkningstilfluktsrom.

«Vi har lærdom å lære av det.»

Og tilsvarende kan Estland dele sine erfaringer i NATO.

«Estland har vært i NATO i 20 år, og vi kan absolutt dele vår erfaring med samarbeidet vi har hatt med andre stater.»

Samtidig advarer Karis mot blokktenkning.

«Det viktigste er at det ikke er noen skillelinjer: her går den baltiske forsvarssonen, her den nordiske forsvarssonen og her den tyske forsvarssonen. Alle er det samme NATO, sier han.

Så er dette en trussel i NATO?

– Nei, sier Karis.

Han understreker at det må passes på at det ikke dannes blokker.

«Vi utvider forsvaret på begge sider av Finskebukta og rundt Østersjøen. Vi snakker ikke bare om de baltiske landene og de nordiske landene, men også om Polen og Tyskland.»

Finland har annonsert at den sammen med de andre nordiske landene vil jobbe under kommandosentralen som ligger i Norfolk, USA. I Estland hadde det vært forventet at Finland og Sverige skulle slutte seg til Brunssum kommandosentral som ligger i Nederland, da det er ansvarlig for Østersjøregionen. Det er der Finland har havnet så langt.

– Eksperter har sett på hva som gir mest mening med tanke på NATOs forsvarsevne, sier Karis.

«Nå er Finland i det (under Brunssum) med oss. Hvis det rettferdiggjør seg selv, tror jeg det vil fortsette på samme måte.»

Ulike land har ulike ønsker, sier Karis.

«Når Finland alltid har tilhørt samme region med Norge og Sverige, har man naturligvis et ønske om å fortsette med det. Men NATO må sees som en helhet.»

Karis ser på deltakelsen av finske jagerfly i NATOs fredstids luftovervåking i Romania som en indikasjon på en bredere visjon: Land som ikke er nære naboer må også forsvares.

For Estland det har vært viktig å holde stormaktene, som Storbritannia og Frankrike, på sin jord. I følge noen påstander er Finlands militære tilstedeværelse derfor ikke engang ønsket i Estland.

«Du kan ikke si at vi ikke vil ha Finland her. Vi har mye å lære av Finland, og ikke bare oss, sier Karis.

President Karis» tillit til NATO er ikke engang rokket Donald Trumphvilken stilte spørsmål ved USAs støtte til NATO-allierte ved valgseremonien lørdag. Trump sa at han ikke ville komme til unnsetning for et NATO-land som ikke bruker to prosent av bruttonasjonalproduktet sitt på forsvar.

Det handler om Trumps måte å uttrykke seg på, mener Karis.

«I praksis har vi i Europa sagt det samme, at NATOs medlemsland bør investere minst to prosent (av bruttonasjonalproduktet i forsvar) i Europa. Estland vil bidra med tre prosent.»

Finland Karis ønsker spesielt å fremme undervisning og vitenskapelig samarbeid. Nesten tusen finner studerer allerede i Estland, sier han.

Karis advarer mot nesten blindhet.

«Finland er så nært at vi ikke en gang merker det. Vi beholder provinsen vår. Der ligger trusselen om at vi glemmer samarbeidet.»

På presidentpalasset presiserer Karis også sin gratulasjonsmelding til Stubb litt. Republikkene Finland og Estland ble født på samme tid, men det betyr ikke at de er like.

«Jeg er en molekylær genetiker av utdannelse. Tvillinger er ikke like, ikke engang tvillinger fra samme egg.»

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...