i skjema 730/2024 utgiftene for 2022

For de som har valgt å nyte godt av fradraget over 10 år på de 110 % superbonusutgiftene gjort i 2022, starter ytelsen i år. Muligheten for å forlenge nytteperioden for skattefordelen krevde at skattyter skulle «hoppe over» et år og ikke angi utgiften i selvangivelsen for 2023 (som da var den aktuelle).

Å la personer med liten skattemessig kapasitet dra full nytte av fradraget for intervensjoner som kan tilrettelegges med 110 % superbonus, ble det i fjor planlagt å tillate fradrag om 10 år i stedet for fire med referanse til kostnadene påløpt i 2022.

Hovedproblemet var, og er, representert ved det faktum at inngrepene utført med 110 % superbonus krevde ganske betydelige utgifter, og gitt at de hadde rett til fradrag på de totale utgiftene økt med 10 %, hadde ikke alle skattytere rett skattemessig kapasitet til å kunne dra nytte av hele fradraget i de fire årene tiltaket opprinnelig forutsatte. Nettopp derfor var det Det er også mulighet for å kunne fordele skatterabatten over et tiår (som normalt også skjer med utgifter til bygningsinngrep utført med oppussingsbonus, med økobonus eller med møbelbonus).

Valget var etter skattyterens skjønn som kunne:

●Sett inn kostnadene som påløper i 2022 i 730/2023 og trekk dem fra om 4 år, som opprinnelig forutsatt av superbonusen;

●velg fradraget over 10 år for 2022-utgifter, vent ett år til og sett dem inn i 730/2024, uten å angi utgiften i 2023-erklæringen.

De som ikke førte byrden i fjorårets 730 for å nyte godt av fradraget om 10 år, vil begynne å nyte godt av skyldige utgifter i 2022 med selvangivelsen for 2024. I denne forbindelse har Skatteetaten annonsert hvordan de skal fylle ut 730/2024, angir fradrag for superbonus om 10 år.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...