Jakt | Departementet ønsker hvitkinngås og skarv som viltart

Jeg– og Skogbruksdepartementet (MMM) har nedsatt en arbeidsgruppe som har som formål å forberede overføring av hvitkinngås og skarv til viltarter.

Det opplyser departementet om i sin pressemelding. Utgivelsen understreker at endringen er i tråd med regjeringens program. Regjeringsprogrammet skisserer: «Unødvendige jaktrestriksjoner på levedyktige arter, som skarv og hvitkinngås, fjernes, og arten overføres til jaktlovens virkeområde».

Fugler overføringen til viltarter er begrunnet med artens vitalitet og skadene fuglene påfører bønder og fiskere. Skader forårsaket av fugler kompenseres årlig med millioner av euro.

I våre dager er hvitkinngåsa og skarven vernet av naturvernloven. EUs fugledirektiv beskytter dem også.

I MMMs pressemelding påpekes det at på grunn av fugledirektivet vil ikke overføring av hvitkinngås til en viltart nødvendigvis garantere skytetillatelse. I pressemeldingen heter det at arbeidsgruppen av den grunn har til hensikt å «om nødvendig gi ekspertstøtte til Miljøverndepartementet for å legge den aktuelle arten til listen over jaktbare arter i EUs fugledirektiv».

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...