Move Forward gitt ytterligere forlengelse for å inngi forsvar i oppløsningssak

Tidligere leder for Move Forward-partiet Pita Limjaroenrat reagerer under en pressemelding etter at Thailands konstitusjonelle domstol avsa sin dom over valgvinnerens bud på å endre en lov mot fornærmelse av monarkiet, i Bangkok, Thailand, 31. januar.//Reuters

Forfatningsdomstolen gikk i dag med på å gi det vanskelige Move Forward-partiet ytterligere 15 dagers forlengelse, frem til 2. junindfor å avgi sitt forsvar mot valgkommisjonens oppfordring til retten om å oppløse partiet og utestenge dets eksekutivkomitémedlemmer fra politikken i 10 år.

Dette er partiets tredje og siste anmodning om forlengelse.

Retten har allerede dømt Move Forward-partiet skyldig i forsøk på å styrte det konstitusjonelle monarkiet, gjennom sitt valgkampløfte om å endre paragraf 112 i straffeloven, loven om majestet.

Retten stoppet imidlertid med å beordre oppløsningen av partiet, i samsvar med paragraf 92 i loven om politiske partier, fordi klagerne, advokat Theerayut Suwankesorn og Suvit Thongprasert, tidligere aktivistmunk Phra Buddha Issara, ikke søkte partiets oppløsning.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...