Offentlige finanser | Evas analyse viser: Helsevesenet skal være forsikringsbasert og pensjonene består ut valgperioden

Næringsliv delegasjonens analyse presenterer milliarder av justeringer av de offentlige finansene. Konsulent Jussi Pyykkönen i den utarbeidede analysen vurderes det at Petteri Orpon (kok) regjeringens mål om å stanse gjelden i de offentlige finansene kan ikke nås uten betydelige innsparinger til pensjon og helsevesen.

Forslagene omfatter for eksempel helseforsikringsmodellen og heving av pensjonsalderen.

«Den viktigste oppgaven til Orpos regjering er å stabilisere de offentlige finansene. Dette vil ikke være mulig uten vesentlige tilleggstiltak i rammerushet våren 2024 og mellomrushet 2025», sier Pyykkönen i pressemeldingen.

Analyse i følge Orpos regjering dekker nåværende handlinger bare deler av bærekraftgapet i de offentlige finansene. Pyykkönen foreslår å fryse pensjoner ut valgperioden, hvoretter pensjonene skal bindes til konsumprisindeksen.

I tillegg bør pensjonsalderen ifølge ham heves med to år, og pensjonsoppbygging i perioder med arbeidsledighet og studier bør forlates.

Til nå har pensjonene vært holdt utenfor regjeringens innstramminger.

«Med spareforslagene rettet mot pensjoner vil det være mulig å oppnå offentlig finanssparing på over tre milliarder euro i løpet av valgperioden. På sikt vil tiltakene redusere bærekraftsunderskuddet med opptil syv milliarder euro totalt, sier Pyykkönen.

Også i helsevesenet ser Pyykkönen et sparepotensial på syv milliarder euro på lang sikt.

I grunnleggende helsevesen presenterer Pyykkönen en overgang til en forsikringsmodell. Ifølge ham bør forberedelsen av saken starte. I tillegg håper han å bringe skatteretten til velferdsområder som en måte å dempe «å komme ut av hånden» på sosial- og helseutgifter.

– En forsikringsmodell basert på offentlig og privat forsikring kombinert med valgfrihet muliggjør raskere tilgang til behandling, skaper reelle insentiver for produsenter til å forbedre produktiviteten og forhindre utvikling av sykdommer, mener Pyykkönen.

Regjeringen skal forhandle om rammekrisen 15.–16. april om offentlig finansplan. Det er angivelig flere milliarder i tilleggsjusteringer av de offentlige finansene på bordet. Det har også blitt antydet at pensjon vil bli et av sparemålene.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...