Østgrense | Østgrensen forblir stengt inntil videre, en avgjørelse tas i morgen

Østgrensen vil forbli stengt inntil videre. Den åpner ikke 14. april, når den nåværende stengingen avsluttes. Regjeringen skal ta stilling til saken i morgen på regjeringsmøtet.

På dagsorden for generalforsamlingen som ble offentliggjort onsdag, heter det at Regjeringen skal ta stilling til inntil videre stenging av grenseoverganger og sentralisering av søknad om internasjonal beskyttelse. Det bekreftes overfor STT at dette betyr å holde østgrensen fortsatt stengt.

Det kan ikke søkes om internasjonal beskyttelse ved landgrenseovergangene mellom Finland og Russland på grunn av grensestengingen.

Regjeringen vedtok dagens lockout 8. februar. Basert på offisiell informasjon den gang var det sannsynlig at fenomenet ville starte igjen dersom det var åpne grenseoverganger på østgrensen.

«Det er rimelig å anta at det er en langsiktig situasjon for hånden. I området nær den russiske grensen er det minst hundrevis, men trolig tusenvis av migranter som venter på muligheten til å fortsette til Finland», uttalte innenriksministeren. Mari Rantanen (ps) på den tiden.

I innenriksdepartementet for å svare på situasjonen utarbeides en ny såkalt konverteringslov som kan begrense aksepten av søknader om internasjonal beskyttelse ved grensen. Utkastet fikk svært kritiske tilbakemeldinger med uttalelser, og det er for tiden under korrigering.

Innreise til landet vil kunne forhindres på lovlig vis uten rett til å søke asyl, for eksempel i en situasjon der Russland ville bruke potensielle asylsøkere til å legge press på Finland. Avgjørelsen kunne bare tas for en begrenset del av Finlands riksgrense og nærområdet, og den kunne treffes for maksimalt én måned av gangen.

Blant annet justisministeren Tuomas Pöysti krevde mye finpuss og presiseringer i utkastet.

Regjeringens forslag skal legges frem for Stortinget i løpet av april, og loven skal tre i kraft så snart som mulig.

Den nye grenseprosessloven blir også forbedret basert på meningstilbakemeldinger, og den skal legges fram for Stortinget i nær fremtid. Rantanen har imidlertid uttalt at det ikke er en løsning på situasjonen ved østgrensen, fordi kun en liten del av søkerne om internasjonal beskyttelse kan tas opp i grensebehandlingen.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...