Presidentvalg | Sami Borg: Dagens stemmeplan undertrykker usikre velgere

Usikker velgere kunne oppfordres til å gå til stemmeurnene ved å endre stemmeplanen, sier valgekspert, forskningssjef Sami Borg Fra Stiftelsen Kommuneutvikling.

Ifølge ham kan dagens system, der det er fire mellomliggende dager mellom førtidsstemmeuken og selve valgdagen, virke passiviserende for enkelte velgergrupper. For eksempel, i dette presidentvalget ble omtrent to tredjedeler av alle stemmer avgitt på forhånd. Når dette kombineres med rikelig publisering av meningsmålinger i uken frem mot valget, kan det være vanskelig for usikre velgere å være motivert til å gå til urnene på valgdagen, når flertallet av stemmene allerede er avgitt og Det endelige resultatet kan virke klarere enn det er.

«Blant de som er usikre på sin stilling, er det mange som går for å stemme på selve valgdagen. Dagens ordning favoriserer spesielt de som er sikre på sin posisjon, er interessert i politikk og som garantert vil gå å stemme uansett», sier Borg.

Populariteten til tidligstemmegivning har vokst jevnt og trutt ved siste valg. Ved parlamentsvalgene 2011 og 2012, kommunevalg og presidentvalg ble 42–49 prosent av stemmene avgitt på forhånd. Ved det siste valget har aksjene steget til 56–63 prosent.

Borg anslår også at de mellomliggende dagene bidrar til å bremse valggalskapen, når de fleste stemmene allerede er avgitt før valgukens siste TV-eksamener og andre opptredener av kandidatene.

«Jeg har lenge vært av den oppfatning at det ville være greit å gå over til en slik ordning i Finland, hvor man kunne stemme i den siste uken av valgkampen (frem til selve valgdagen) og helt klart ville det være en et par tidligstemmedager før det. Men jeg vet at det er valgtekniske problemer med dette», sier Borg.

Han er spesielt bekymret for sommerens Europavalg og neste års vårens kommune- og regionvalg. Disse valgene har tradisjonelt vært de der stemmeaktiviteten har holdt seg lavest. Stemmeretten går lett glipp av spesielt ungdom.

«Unge er sene beslutningstakere, noe som er ganske naturlig når de ofte ikke har en så etablert partiposisjon. Ungdom bør aktiviseres enda mer til å bruke stemmeretten sin, sier Borg.

Justisdepartementet valgdirektør Arto Jääskeläinen sier at dagens mellomdager trengs for behandling av forhåndsstemmer, slik at de kan plasseres på de riktige plassene og at det kan stilles oppdaterte valglister i tide til valgdagen. Hvis førtidsstemmegivningen ble avsluttet rett før valgdagen, ville prisen ifølge ham være at det relativt sikre valgresultatet ikke ville være endelig klart på valgdagens kveld, fordi stemmer fortsatt kunne komme etter valgdagen.

«Dette ville være en stor endring av systemet vårt. Nå vet alle at når avstemningen på valgdagen avsluttes klokken 20, så er det ikke flere stemmer som skal telles, men alle stemmene er avgitt, sier han.

Et alternativ vil også være å begrense førtidsstemmegivningen for eksempel kun innenfor egen kommune, men Jääskeläinen tror ikke noen ville være klar for dette.

Jääskeläinen hilser diskusjonen av ulike alternativer velkommen, men anser dagens ordning som god på mange måter.

«Nå var det nesten to millioner foreløpige stemmer (per valgomgang), og til tross for den stramme tidsplanen ble alle stemmene mottatt og til og med talt med i den planlagte tidsplanen.»

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...