Russland kunngjør når franske tropper vil ankomme Ukraina. Dato anslått av Moskva

Det russiske utenriksdepartementet kunngjorde perioden hvor franske tropper kunne utplasseres i Ukraina.

Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova sa onsdag at franske tropper kan være klare til å deployere til Ukraina i april.

«Ny informasjon dukker opp om at Paris forbereder en militær kontingent som skal sendes til Ukraina. For dette formålet, i begynnelsen av mars, godkjente kommandoen for den franske fremmedlegionen dannelsen av en bataljonstaktisk gruppe på omtrent 1500 menneskerZakharova sa, og la til at denne gruppen forventes å bli brakt til full kampkapasitet i april for å være klar til å gripe inn i konflikten mellom Russland og Ukraina.

«Hvis den handler ensidig, blir ikke NATO en del av konflikten»

Tidligere den franske presidenten Emmanuel Macron (bildet, i midten) erklærte at sending av vestlige tropper til Ukraina ikke kan utelukkes i fremtiden, og understreker at «alle alternativer» for å hjelpe Kiev «er mulige», informerer pressebyrået.

Kort tid etter denne uttalelsen slo NATO-ledere ut mot Macron og understreket at dette scenariet ikke ville være mulig.

Les også

Dessuten vil det ikke automatisk bety at andre land fra den nordatlantiske alliansen blir parter i konflikten.

«Dersom NATOs medlemsland opptrer ensidig (dvs. ikke innenfor rammen av en tidligere besluttet NATO-operasjon eller utenfor NATOs kommandostrukturer), blir verken NATO som helhet eller andre NATO-stater parter i konflikten«, støtter tyske parlamentariske eksperter i en rapport konsultert av DPA og som skal publiseres.

«Hvis tropper fra et NATO-medlemsland engasjerer seg i kollektivt selvforsvar (artikkel 51 i FN-pakten) til fordel for Ukraina i en eksisterende konflikt (mellom Russland og Ukraina) og blir angrepet av den andre parten i konflikten (Russland) i forløpet av kampene i konfliktområdet, utgjør dette ikke et tilfelle av artikkel 5 i den nordatlantiske traktaten«, skrev også de tyske parlamentariske ekspertene i rapporten.

«Et militært engasjement fra franske bakketropper til fordel for Ukraina vil være basert på den kollektive retten til selvforsvar i henhold til artikkel 51 i FN-pakten og vil dermed være tillatt i henhold til folkeretten. På den annen side vil en militær reaksjon fra Russland mot mål i Frankrike utgjøre et «væpnet angrep» (i strid med folkeretten) i betydningen av artikkel 5 i NATO-traktaten, som vil etablere de faktiske betingelsene for en proklamasjon av en allianse. sak«, heter det i den siterte rapporten.

Artikkel anbefalt av sport.ro

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...