Siste ord før moratoriet: Korčok og Pellegrini varsler konstruktivt samarbeid med regjeringen

Presidentkandidatene Ivan Korčok og Peter Pellegrini kunngjør konstruktivt samarbeid med regjeringen dersom de vinner valget. I forbindelse med landets utenrikspolitiske retning snakker de om at Slovakia forblir i EU (EU) og den nordatlantiske alliansen (NATO). Dette følger av deres uttalelser under onsdagens førvalgsdebatt på RTVS.

Korčok vil gjerne vite hva som er det virkelige bildet av den slovakiske økonomien og hva regjeringen har til å ta dristige tiltak. «Her er det ingen grunn til å kjempe med regjeringen, her vil jeg samarbeide med regjeringen og parlamentet» påpekte han. Pellegrini ønsker å påvirke regjeringen på en slik måte at den eventuelle konsolideringen ikke rammer innbyggerne i landet. «Jeg ville ikke undertegnet en lov som ville bety en drastisk økning i utgiftene for vanlige borgere,» han la til at han ikke visste om spesifikke tiltak.

Begge kandidatene erklærte sin misbilligelse av den mulige avskaffelsen av vetoretten til EUs medlemsland når de stemte i noen grunnleggende spørsmål. Ifølge Pellegrini er Slovakia solid forankret i EU og NATO, men det må føre en suveren politikk som forsvarer landets interesser. I forbindelse med situasjonen i Ukraina foretrekker han fredelige løsninger og slutt på drapet. Han er imot at Slovakia blir en del av den militære konflikten.

Korčok anser NATO som en sikkerhetsforsikring, men etterlyser en sterkere utenrikspolitikk fra EU. Han oppfatter alle konflikter der sivile mister livet som en tragedie. «Jeg fordømmer måten Benjamin Netanyahus regjering fortsetter den militære operasjonen i Gaza på,» han la til. Han gjentok at regjeringen og parlamentet bestemmer seg for eventuell utsendelse av slovakiske soldater til konflikter i utlandet.

Pellegrini sa også under diskusjonen at beslutningen om å stille som president var den mest alvorlige i hans politiske karriere. Han er ikke enig i påstandene om at hans eventuelle seier i valget kan føre til destabilisering av Hlas-SD og stortingsklubben. Ifølge ham er partiet klare til å fortsette å oppfylle programerklæringen til regjeringen. Han ser på sitt kandidatur som et engasjement for folket.

Korčok forklarte at han tidligere nektet å bli med i partipolitikk og anser hans kandidatur til president som et logisk skritt. Han understreket at han er en sivil kandidat og setter pris på støtten fra de partiene som ga ham den. Ifølge ham skal ikke patriotismen splitte landet, men forene det. Ifølge Pellegrini handler det hovedsakelig om mennesker som lever på samme måte i alle hjørner av Slovakia.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...