Sote | Minister Juuso: Tilgang til behandling i tre måneder gjelder ikke terapigarantien

Sosial- og helseministeren Kaisa Juuson (ps), vil utvidelse av behandlingsgarantien til tre måneder ikke gjelde for behandlingsgarantien som er under utarbeidelse.

Terapigarantien gjelder barn og unge. Lovforslaget er for tiden på vurderingsrunde, og i følge det skal behandlingen som omfattes av garantien starte innen 28 dager etter at behovet er konstatert. Med behandling menes kortvarig psykoterapi eller annen psykososial behandling.

Regjeringen vedtok i sin budsjettrush på våren å utvide omsorgsgarantien fra 14 dager til tre måneder på grunn av innsparinger. Behandlingsgaranti betyr hvor raskt du må få behandling for en ikke-hastende lidelse i primærhelsetjenesten.

Statsråd Juuso ble torsdag spurt i spørretimen i parlamentet om det nå er slik at barn og unge i fremtiden ikke får behandling før måneder senere.

«28 dager vil bli tatt med i presentasjonen. Jeg ser ikke det mulig for den tiden å bli forlenget,» svarte Juuso.

Motstand glør i spørretimen regjeringen om utvidelse av omsorgsgarantien. Statsminister Petteri Orpo (kok) begrunnet utvidelsen av omsorgsgarantien med at 14-dagers omsorgsgarantien vedtatt av forrige regjering «ikke fungerte».

«Fordi dere laget en trygdeløsning rundt det, som har sprengt kostnadene og køene til behandling har blitt lengre. Vi kansellerte fordi vi må finne besparelser et sted.»

Opposisjonen viste til at ifølge statistikken til Institutt for helse og velferd (THL) har køene til ikke-hastende primærhelse tvert imot blitt kortere.

Den 14 dager lange utpressingen trådte i kraft i fjor høst. I tillegg til loven har velferdsområder hatt et økonomisk insentiv til å fremskynde tilgangen til behandling, ettersom Finland får EU-støtte til oppgaven.

Dagens regjerings vedtak gjenoppretter den tidligere gjeldende tre måneders omsorgsgarantien. På grunn av lovløsingen vil regjeringen kutte finansieringen av velferdsområder med 130 millioner euro.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...