Streik | Orpo: Streiker forårsaker enorm skade, det er et «eksternt parlamentarisk påvirkningsforsøk»

streiker forårsake «helt enorm skade» for det finske samfunnet, sa statsministeren Petteri Orpo (lage mat) på tirsdag.

Fagforeningene motsetter seg Orpos regjering arbeidsmarkedsreformer med bred politisk i streik igjen denne uken.

«Dette går i en enda vanskeligere retning,» sa Orpo.

Ifølge ham har regjeringen makt og ansvar for å gjøre de reformene den anser som nødvendige. Det handler om «demokratiets kjernespørsmål», sa han.

Orpo beskrev fagbevegelsens motstand mot regjeringens handlinger som et «utenomparlamentarisk påvirkningsforsøk». For ham blir dødfallet verre av opposisjonen, som motsetter seg «generelt politikken til den borgerlige regjeringen». Ifølge ham vil det ikke komme forslag fra opposisjonen for å fikse Finlands problemer, kun motstand.

Fagbevegelse og venstreopposisjonen har anklaget regjeringspartiene for ikke å avsløre sine brede reformintensjoner før parlamentsvalget i fjor vår.

Ifølge Orpo fortalte koalisjonen åpent hva den har tenkt å gjøre hvis den kommer til makten. Deretter ble det ført forhandlinger med andre partier som delte det samme bildet av situasjonen, og det ble laget et regjeringsprogram.

«Vi har ansvaret og myndigheten, og vi vil ta dem videre.»

HS sin tirsdag publisert rapport Regjeringens politikk samsvarer ifølge koalisjonen på mange måter med det partiet lovet før valget.

Koalisjonen presset åpent på for for eksempel store kutt i trygd og fremme av lokale avtaler. Det er blant annet nettopp dette fagforeningene nå motsetter seg med sine politiske streiker.

I hvert fall før valget presset ikke koalisjonen offentlig på for alle arbeidslivsregistreringene av regjeringsprogrammet.

For eksempel var det ikke på bordet før valget å endre første sykemeldingsdag til ulønnet. Førstedagslønn kan imidlertid fortsatt avtales i tariffavtaler i fremtiden.

Heller ikke koalisjonen snakket om å lempe oppsigelser og frister i sine programmer.

Å styrke den såkalte eksportmodellen for lønnsforhandlingene ved å begrense virksomheten til riksforliksmannen var også en ny post i regjeringsprogrammet.

I stedet det nest største regjeringspartiet, Basic Finns, presset ikke på for endringene som regjeringen nå fremmer under valget. Partiet uttalte tvert imot i undersøkelsen til arbeidstakerorganisasjonen SAK blant annet at de er imot å innskrenke streikeretten.

Det er imidlertid ganske vanlig at de største regjeringspartiene ved regjeringsdannelse inngår kompromisser i saker som er viktige for hverandre.

Les mer: Er opposisjonens anklager om velgertåke sanne? HS gjennomgikk hvordan koalisjonen og Ps snakket om arbeidslivet før valget

Les mer: EK: Streiker har allerede forårsaket milliardtap for Finland – «Det er ikke lenger mulig å la vanskelige beslutninger være ufattede»

Les mer: Togstreiken berører rundt en million mennesker

Les mer: Disse HSL-busslinjene går på onsdager og torsdager

Les mer: AKT slutter seg til streikene – streiken stenger havnene og påvirker busstrafikken

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...