Studer | Antall søkere til voksenopplæringsstøtte vokste voldsomt

Ansatte antall søkere til voksenopplæringsstøtte økte med en og en halv gang ved inngangen til året sammenlignet med samme periode året før, sier sysselsettingskassa. Søkerne inkluderer de som allerede har fått støtte og helt nye søkere.

«Det ser ut til at de som tidligere har mottatt voksenopplæringsstøtte har aktivert for å bruke gjenstående støtte måneder før støtten avsluttes», anslår Arbeidskassen i meldingen.

Voksenopplæringsstøtte søkes oftest til studier innen sosialt arbeid, helse og kroppsøving. I begynnelsen av året økte antallet personer som søkte om støtte til disse studiene med nesten det halve sammenlignet med for ett år siden.

«Man kan ikke jobbe i trygdefeltet uten en grad, og det er nettopp gradsstudenter som utnytter voksenopplæringsstøtten. Korttidsstudier gjøres stort sett i tillegg til jobb, mens gradsstudier fortsatt krever minst midlertidig studiepermisjon og fulltidsstudier», Työllyyllsrahastos kundeservicedirektør Tuulikki Saari sier i kunngjøringen.

Rush av søkere har også blitt sett med hensyn til sommerstudier. For juni er voksenopplæringsstøtten innvilget 54 prosent og for juli 80 prosent mer enn året før.

Petteri Orpon Regjeringsprogrammet (kok) skisserer at voksenopplæringsstøtten skal avvikles.

Voksenopplæringsstøtte skulle etter lovforslaget ikke lenger gis til studier som starter i begynnelsen av august inneværende år eller senere. For studier som startet før august kunne støtte gis ut 2025.

Arbeidsfondet forteller at over 10.000 personer har søkt voksenopplæringsstøtte for perioden etter begynnelsen av august, og det er innvilget støtte til nærmere 8.000.

Voksenopplæringsstøtte gis til ansatte og gründere til studier som støtter faglig utvikling. I fjor ble det utbetalt voksenopplæringsstøtte til 32.500 elever.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...