Takeaways fra APs etterforskning av hvordan amerikanske fanger blir skadet eller drept på jobben

En omfattende Associated Press-undersøkelse av fengselsarbeid i USA fant at fanger som blir skadet eller drept på jobben ofte blir nektet rettighetene og beskyttelsen som tilbys andre amerikanske arbeidere.

Disse fangene blir plassert i farlige jobber, noen ganger med liten eller ingen opplæring. De plukker søppel langs travle motorveier, bekjemper skogbranner og betjener tunge maskiner. De jobber på gårder i industristørrelse og kjøttforedlingsanlegg knyttet til forsyningskjedene til noen av verdens mest ikoniske merker og selskaper. Men fengslede arbeidere og deres familier har ofte liten eller ingen mulighet når ting går galt.

Rapporten om farene ved fengselsarbeid er en del av en bredere AP-undersøkelse av det som har blitt en milliardindustri som ofte opererer med lite tilsyn.

Her er takeaways fra den siste delen av APs etterforskning:

Lover i noen stater presiserer det tydelig: Fanger er ikke klassifisert som ansatte, enten de jobber i kriminalomsorgen eller for private virksomheter gjennom fengselskontrakter eller arbeidsfrigjøringsprogrammer.

Det kan ekskludere dem fra arbeidernes kompensasjonsfordeler, sammen med statlige og føderale sikkerhetsstandarder på arbeidsplassen. De kan ikke protestere mot dårlige forhold, danne fagforeninger eller streike, og det er vanskeligere for dem å saksøke. Noen kan også bli straffet for å nekte å jobbe, inkludert å bli sendt på isolasjon. Og mange jobber for en krone i timen – eller ingenting i det hele tatt.

AP-reportere snakket med mer enn 100 nåværende og tidligere fanger over hele landet om deres erfaringer med fengselsarbeid, sammen med familiemedlemmer til arbeidere som ble drept. Omtrent en fjerdedel av dem fortalte historier som involverte skader eller dødsfall, fra alvorlige brannskader og traumatiske hodeskader til avkuttede kroppsdeler.

Det er nesten umulig å vite hvor mange fengslede arbeidere som blir skadet eller drept hvert år, fant AP, delvis på grunn av personvernlovgivningen, men også fordi fanger ofte ikke rapporterer om skader, frykter gjengjeldelse eller mister privilegier som kontakt med familiene sine.

Fanger jobber i fjørfeanlegg, sagbruk og i industrifabrikker. I mange stater krever lover at de skal utplasseres under katastrofer og nødsituasjoner for farlige jobber som opprydding av farlig materiale. De blir også sendt for å bekjempe branner, og fylle vitale arbeidsmangelhull, inkludert i noen landlige samfunn i Georgia hvor fengslede brannmenn ikke får betalt noe som de eneste som reagerer på alt fra bilvrak til medisinske nødsituasjoner.

California, Nevada, Arizona og flere andre stater utplasserer også fanger for å bekjempe skogbranner.

Fanger som blir skadet på jobben og bestemmer seg for å saksøke kan møte nesten uoverstigelige hindringer, inkludert å finne en advokat som er villig til å ta saken. Det er spesielt sant etter at den føderale loven om reform av fengselsrettssaker ble vedtatt for nesten tre tiår siden for å demme opp for en flom av søksmål som fulgte med blomstrende fengselspopulasjoner.

Michael Duff, jusprofessor ved Saint Louis University og ekspert på arbeidsrett, sa at en hel klasse i samfunnet blir nektet sivile rettigheter.

«Vi har denne kategorien mennesker som kan bli urettmessig skadet, og som likevel ikke har noen rettsmidler for deres skade,» sa han.

I dag er nesten 2 millioner mennesker innelåst i USA – mer enn nesten noe land i verden – et tall som begynte å øke på 1980-tallet da strenge lover om kriminalitet ble vedtatt. Mer enn 800 000 fanger har en eller annen form for jobb, fra å servere mat inne i lokaler til å jobbe ute for private selskaper, inkludert frigjøringsoppdrag overalt fra Burger King til Tyson Foods fjærfeanlegg. De er også ansatt i statlige og kommunale etater, og ved høyskoler og ideelle organisasjoner.

Og alt er lovlig: Et smutthull i det 13. endringsforslaget til den amerikanske grunnloven vedtatt etter borgerkrigen gjør tvangsarbeid lovlig, og avskaffer slaveri unntatt «som straff for en forbrytelse».

Få kritikere mener alle fengselsjobber bør elimineres, men sier at arbeid bør være frivillig og at fanger bør betales rettferdig og behandles humant. Kriminalomsorgen og andre som driver arbeidsprogram over hele landet svarer at de legger stor vekt på trening og at skader tas på alvor. Og mange fanger ser på jobb som et kjærkomment avbrekk fra kjedsomhet og vold i anleggene deres.

—-

Associated Press mottar støtte fra Public Welfare Foundation for rapportering fokusert på strafferettspleie. Denne historien ble også støttet av Columbia Universitys Ira A. Lipman Center for Journalism and Civil and Human Rights i samarbeid med Arnold Ventures. AP er eneansvarlig for alt innhold.

—-

Kontakt APs globale etterforskningsteam på Investigative@ap.org eller

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...