UNDP-rapporten sier at menneskerettighetsforkjempere er målrettet av bedrifter, 30 % er ofre for vold som resulterer i tap av liv.

En ny FN-rapport hevder at mellom 2001 og 2021 opplevde 30 % av de frittalende thailandske aktivistene vold som resulterte i tap av liv fra virksomhetene de hadde aksjonert mot.

Utgitt av FNs utviklingsprogram (UNDP), sier rapporten at bedrifter har brukt rettslige skritt, trusler og vold for å bringe menneskerettighetsforkjempere til taushet.

Overgrepskategoriene menneskerettighetsforkjempere står overfor, ifølge rapporten.

Aktivister, berørte landsbyboere og advokater er blant gruppene som anses å være menneskerettighetsforkjempere i rapporten.

I løpet av de siste 25 årene har bedrifter anlagt 109 søksmål mot menneskerettighetsforkjempere. 68,9 % av disse var av de med eierandeler i gruve-, husdyr- og energiindustrien.

En anonym intervjuperson sa at søksmålene ble brukt som strategiske veisperringer og at de fant seg selv «å gå til retten omtrent en gang i måneden, pådra seg utgifter og tapte tid.»

Utenfor rettssystemet ble menneskerettighetsforkjempere angivelig spionert på, eller truet med vold og tap av jobb.

«Etter å ha tatt en sving i bilen min, skjøt noen skudd mot meg», hevder en annen anonym intervjuperson, og legger til «Jeg var i frukthagen, et enkelt hjem i frukthagen. Det var mørkt. Fem skudd ble avfyrt. Jeg anmeldte ikke saken, og trodde det var en trusselhandling.»

4 % av menneskerettighetsforkjempere har dødd eller blitt tvangsforsvunnet i løpet av de 25 årene som dekkes av rapporten, publisert 12. februarthden internasjonale dagen for forebygging av voldelig ekstremisme.

I 2015 lovet Thailand å arbeide for oppfyllelsen av FNs 17 bærekraftsmål (SDG), sammen med andre medlemmer av organisasjonen. SDG 16, et av målene, ber land om å «opprettholde fred, rettferdighet og sterke institusjoner», og et annet, SDG 10, tar sikte på «reduserte ulikheter».

Rapporten anbefaler at regjeringen og relevante etater anerkjenner menneskerettighetsforkjempernes status og betydning og utvikler tiltak som beskytter dem mot vold og trakassering.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...